Analyser

Här presenteras aktuella analyser gjorda av Börsgruppens Analysgrupp. Dessa ger en inblick i hur ett specifikt företag är uppbyggt, fungerar och hur framtiden tros bli. De fungerar även bra som hjälpmedel för att hålla sig uppdaterad om aktiemarknadens utveckling.  Analyserna är gjorda av studenter vid Linköpings Universitet.