top of page

SSAB

Denna analys behandlar SSAB. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och Nasdaq OMX Helsingfors. På Stockholmsbörsen handlas den till 21 kr per aktie vid datumet för denna värdering (2020-05-25).

SSAB är en global stålproducent verksamt över hela världen. De senaste åren har varit fyllda av motgångar och osäkerhet, som resulterat i att bolaget och dess aktie gått kräftgång. Stålindustrin har historiskt varit volatil, och till följd av coronavirusets framfart har produktionen sjunkit markant. Kortsiktigt starka svängningar är dock inget nytt för bolaget, som genomfört flera åtgärder för att motverka det förändrade marknadsläget. Värdet speglar förväntningar, vilket är på botten.

Den låga värderingen innebär dock samtidigt stora möjligheter för den långsiktige. Paradigmskiftande initiativ som stål utan kol står inför dörren till nästa steg i utvecklingen. Fossilfritt stål kan vara en realitet redan 2026, vilket skulle göra SSAB till ett hållbart alternativ i en annars ohållbar industri. På några års sikt kan således en investering i SSAB vara både hållbar och lönsam.


För att läsa hela analysen tryck här.
168 visningar
bottom of page