BillerudKorsnäs AB

Billerud Korsnäs är ett svenskt börsnoterat bolag som producerar

hållbart förpackningsmaterial. Företaget har fokus på att vara en

världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och

levererar produkter till sina kunder i över 100 länder.

BillerudKorsnäs AB är en sammanslagning av företagen Billerud och

Korsnäs, som skapades år 2012.


Som ett av de ledande företagen när det gäller hållbarhet och med

deras imponerande ESG Risk Ranking score, tror vi företaget har rätt

position på marknaden för att fortsätta öka sina marknadsandelar.

Marknadstrender och nya regleringar leder till att efterfrågan på

hållbara produkter ökar, vilket tyder på att företaget agerar på en

attraktiv marknad.


Vi utfärdar en Behåll-rekommendation för BillerudKorsnäs, med

en riktkurs på 155 SEK. Riktkursen är baserad på en DCF-

värdering, med stöd från en relativvärdering, vilket ger en

procentuell uppsida på 6%. Trots svårigheter med låga marginaler,

förväntas företaget öka sin lönsamhet kommande år till följd av

innovativa investeringar. Investeringen i KM7- maskinen, bolagets

ledande position som ett hållbart företag och goda avtal med

leverantörer är värdedrivare för bolaget och motiverar vår behåll-

rekommendation.


För att läsa hela analysen tryck här.171 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Visa Inc. - Köp

Jesper Rasmusson från BAM rekommenderar köp med riktkursen 268 (228) USD för Visa Inc. Visa är ett globalt fintech företag med ett av världens största kreditkort- och betalningsvarumärken.

Thunderful Group AB - Köp

Andreas Larsson från BAM rekommenderar köp med riktkursen 75 (63) SEK för Thunderful Group AB. Bolaget publicerar, utvecklar och distribuerar, leksaker, speltillbehör, data, konsol och VR-spel.

Ecoclime Group AB - Avvakta

Gustaf Sundbüe från BAM sätter en avvaktande rekommendation med riktkurs 18,3 (17,1) SEK på det svenska miljöteknikbolaget Ecoclime Group AB vars fokus är energi- och inomhusklimatlösningar för fastig