top of page

Exsitec


Exsitec Holding är ett IT-konsultbolag som specialiserar sig på att

digitalisera små och medelstora företag genom olika typer av

affärssystem, beslutsstöd och specialanpassade applikationer. Bolaget

har samarbeten med stora programvaruleverantörer inom specifika

områden (ex. Visma, Qlik, NEXT One Technology, Sugarcrm,

Microsoft) och utvecklar verksamhetsanpassade systemlösningar.

Exsitec verkar på den svenska marknaden men har sedan 2018 ett kontor

i Danmark (genom förvärvet av iAdvice). Exsitec meddelade i ett

pressmeddelande den 7 januari 2021 ett förvärv av bolaget Millnet B I

AB vilka är specialister på beslutsstödssystemet Qlik. Köpesumman

uppgick till strax under 120 mkr. Millnet är baserade i Stockholm, har 45

anställda och omsatte under sitt senaste räkenskapsår 82 mkr samt

redovisade ett EBITDA-resultat på 16,5 mkr.

Motiverat av den ovisshet som existerar gällande det framtida

ekonomiska läget med grund i Covid-19 har vi en neutral inställning till

bolagets utveckling. Utifrån analysen som följer har vi genom en

DCF-värdering givit aktien ett motiverat värde på 80,14 kr. Givet en

framtida ekonomisk återhämtning och en fortsatt digitalisering väljer

därmed analytikerna att ge en behåll-rekommendation för Exsitec.


För att läsa hela analysen tryck här.
105 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Samuel Lindbäck från BAM rekommenderar behåll för Skistar, med en riktkurs på 143kr per aktie.

Adriana Valladares från BAM rekommenderar köp för Freeport McMorRan , med en riktkurs på $55 - $71 per aktie.

Alex Dahlander & Karolina Willberg, Alfred Ljungkvist & Ludvig Söderberg, Melvin Karlsson & Jacob Rydersten har samtliga kommit fram till köp på Inwido.

bottom of page