Exsitec


Exsitec Holding är ett IT-konsultbolag som specialiserar sig på att

digitalisera små och medelstora företag genom olika typer av

affärssystem, beslutsstöd och specialanpassade applikationer. Bolaget

har samarbeten med stora programvaruleverantörer inom specifika

områden (ex. Visma, Qlik, NEXT One Technology, Sugarcrm,

Microsoft) och utvecklar verksamhetsanpassade systemlösningar.

Exsitec verkar på den svenska marknaden men har sedan 2018 ett kontor

i Danmark (genom förvärvet av iAdvice). Exsitec meddelade i ett

pressmeddelande den 7 januari 2021 ett förvärv av bolaget Millnet B I

AB vilka är specialister på beslutsstödssystemet Qlik. Köpesumman

uppgick till strax under 120 mkr. Millnet är baserade i Stockholm, har 45

anställda och omsatte under sitt senaste räkenskapsår 82 mkr samt

redovisade ett EBITDA-resultat på 16,5 mkr.

Motiverat av den ovisshet som existerar gällande det framtida

ekonomiska läget med grund i Covid-19 har vi en neutral inställning till

bolagets utveckling. Utifrån analysen som följer har vi genom en

DCF-värdering givit aktien ett motiverat värde på 80,14 kr. Givet en

framtida ekonomisk återhämtning och en fortsatt digitalisering väljer

därmed analytikerna att ge en behåll-rekommendation för Exsitec.


För att läsa hela analysen tryck här.
95 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Visa Inc. - Köp

Jesper Rasmusson från BAM rekommenderar köp med riktkursen 268 (228) USD för Visa Inc. Visa är ett globalt fintech företag med ett av världens största kreditkort- och betalningsvarumärken.

Thunderful Group AB - Köp

Andreas Larsson från BAM rekommenderar köp med riktkursen 75 (63) SEK för Thunderful Group AB. Bolaget publicerar, utvecklar och distribuerar, leksaker, speltillbehör, data, konsol och VR-spel.

Ecoclime Group AB - Avvakta

Gustaf Sundbüe från BAM sätter en avvaktande rekommendation med riktkurs 18,3 (17,1) SEK på det svenska miljöteknikbolaget Ecoclime Group AB vars fokus är energi- och inomhusklimatlösningar för fastig