top of page

Förtjänar skog en plats i portföljen?

I denna rapport ligger fokus på långsiktiga skogsinvesteringar i Sverige. Först ges bakgrundsfakta till den svenska skogsnäringen och till skogsmarknaden. Sedan anges anledningar till varför skog kan vara en intressant långsiktig investering. Sist behandlas olika sätt att investera i skog i Sverige. Slutsatser dras därefter kring om skog förtjänar en plats i investeringsportföljen.

Den svenska skogsnäringen Hela 58% av den svenska landarealen består av produktiv skogsmark. Detta gör skogsindustrin till en väldigt stor och viktig del av den svenska industrin. De mesta av skogsprodukterna som produceras går på export, vilket gjorde att

Sverige under 2017 var världens näst största exportör av skogsprodukter. I Sverige ägs majoriteten utav skogsmarken av privatpersoner medan bara cirka 24% ägs av privata aktiebolag.

Varför investera i skog? Det finns ett flertal anledningar till att skog kan vara en intressant investering. Nedan listas de viktigaste: • Historiskt har skogsinvesteringar ökat mycket i värde tack vare nettotillväxt i skogen samtidigt som virkes- och skogsmarkspriser gått upp. SCA har beräknat att deras skog gett en avkastning på 8% per år senaste 15 åren. • Ökad effektivitetstakt och varmare klimat talar för att nettotillväxten i skogen ska öka ännu mer i framtiden. • Träfiberbaserade material kan ersätta fossilbaserade, vilket kommer driva efterfrågan på skogsprodukter i framtiden. • Skogsinvesteringar, framförallt direkta, har relativt låg korrelation med börsen och volatiliteten är lägre än för många andra tillgångsslag.

Hur investera i skog? Det finns tre huvudsakliga alternativ: 1. Köpa fysisk skog 2. Köpa aktier i skogsbolag 3. Köpa skogsfonder

Som privatinvesterare är troligtvis aktier i noterade skogsbolag det bästa och enklaste alternativet. Bland skogsbolagen på stockholmsbörsen är det SCA som har störst andel av det skuldfria börsvärdet (EV) i skog. Slutsats Jag anser att skog är en intressant långsiktig investering som i min mening förtjänar en andel av den långsiktiga investeringsportföljen.


För att läsa hela analysen tryck här.460 visningar
bottom of page