top of page

Fagerhult

Fagerhult AB utvecklar, tillverkar och marknadsför belysningslösningar för

offentliga inomhus- och utomhusmiljöer. Företaget äger 13 varumärken

och har genom dem ett brett utbud av ljuskällor, armaturer och

styrsystem. Produkterna säljs till allt ifrån kontor och sjukhus till

detaljhandelsbutiker och förvaltningsmyndigheter. Försäljningen sker i

dagsläget mestadels i Europa men företaget har också viss försäljning i

Afrika och Australien.


Fagerhult har haft en väldigt hög omsättningstillväxt de senaste åren,

drivet av förvärv. Organiskt har omsättningsutvecklingen varit betydligt

svagare, där tillväxten de två senaste åren varit negativ. Detta trots att

det borde finnas en underliggande efterfrågan på mer uppkopplad och

energieffektiv belysning. Rörelsemarginalen har också sjunkit de två

senaste åren drivet av tuffa marknadsförhållanden på flera marknader och

nya förvärv med lägre marginaler.


I våra prognoser tror vi att Fagerhults organiska tillväxt kommer öka

successivt efter 2020 och att rörelsemarginalen kommer förbättras lite

från dagens nivåer.


Aktiekursen har utvecklats väldigt svagt de senaste åren. Sedan juni 2017

har kursen fallit med mer än 60%.

En DCF värdering och en relativvärdering har utförts för att få fram ett

motiverat aktiepris på Fagerhult. Detta gav ett motiverat värde på 47,1 kr

per aktie, vilket innebär en uppsida på 8,9%. Rekommendationen blir

därför köp.


För att läsa hela analysen tryck här.79 visningar
bottom of page