top of page

Gränges

Denna analys behandlar det svenska bolaget Gränges AB. Bolaget är

noterat på Nasdaq OMX Stockholm och handlas vid datumet för denna

värdering till 76 kr per aktie.


Gränges tillverkar värmeväxlarapplikationer av aluminium och

slutmarknader är i huvudsak bygg- och fordonsindustrin. Därav är man

väldigt exponerad mot cykler och de senaste åren har varit något tuffa för

bolaget, där produktionen av lätta fordon har gått kräftgång.


Det intressanta med bolaget är dock att man är väl positionerade och har

en stark ställning på marknaden. Man har förvärvat tekniker som tillåter

bolaget att vara med på resan mot en elektrifierad bilflotta.


Förväntningarna är lågt ställda och värderingen speglar i stort sett noll

tillväxt kommande år. Gränges uppvisar dock en fin lönsamhet och med

lite medvind från starkare ekonomiska utsikter så anser vi att bolaget för

tillfället är något undervärderat. Trots väldigt konservativa antaganden

implicerar vår DCF-värdering en riktkurs på 81 kr per aktie och därav en

köprekommendation.


För att läsa hela analysen tryck här.184 visningar
bottom of page