top of page

NIBE AB - ESG, tillväxt och lönsamhet till ett respektabelt pris

Nibe är ett svenskt företag, grundat 1949 och har sitt huvudkontor i Markaryd. Bolaget noterades 1997 med visionen att bli en global aktör inom segmentet hållbara energieffektiva uppvärmningslösningar. Sedan bolagets notering har aktien haft en mycket stark utveckling kontra det breda Stockholmsindexet OMXSPI. Nibe arbetar aktivt mot FN’s globala hållbarhetsmål med målet effektivisera energiutnyttjande vid såväl användning av produkterna som i produktionen. Koncernen tillverkar och säljer produkter till både det enskilda hushållet samt kommersiella aktörer. Nibe består av flera dotterbolag som i sin tur delas in i tre olika affärsområden


Vi utfärdar rekommendationen behåll för Nibe, vars aktie har ett högt pris vilket motiveras av en stor tillväxtpotential. Vi har satt en riktkurs på 251 SEK, vilket innebär en nedsida på fem procent från dagens kurs. Riktkursen baseras på en DCF-värdering med starka tillväxtprognoser som bygger på två huvudfaktorer. Den första faktorn är den ökade efterfrågan på miljövänliga energialternativ. Den andra faktorn är det mycket volatila marknadspriset på el i södra Sverige till följd av nedläggningen av Ringhals i kombination med en kall vinter. Dessa två katalysatorer tillsammans med koncernens aggressiva förvärvsstrategi leder oss till en prognostiserad omsättningstillväxt på 25% under kommande två årFör att läsa hela analysen tryck här.
225 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Samuel Lindbäck från BAM rekommenderar behåll för Skistar, med en riktkurs på 143kr per aktie.

Adriana Valladares från BAM rekommenderar köp för Freeport McMorRan , med en riktkurs på $55 - $71 per aktie.

Alex Dahlander & Karolina Willberg, Alfred Ljungkvist & Ludvig Söderberg, Melvin Karlsson & Jacob Rydersten har samtliga kommit fram till köp på Inwido.

bottom of page