top of page

Nobia

Nobia är en cyklisk leverantör inom köksindustrin aktiv på den europeiska marknaden. De senaste åren har gått mindre bra med stagnerande tillväxt och hård konkurrens. Med

en låg värdering och förbättringspotential inom kärnverksamheten ser vi Nobia som ett lönsamhetscasemed hög uppsida. Investeringsrekommendationen är KÖP med en riktkurs på 74 kronor, motsvarande en uppsida på 28% från 58 kronor den 6 mars 2020. Tre nyckelfaktorer för vår rekommendation är:


1) Konsolidering av den europeiska köksmarknaden

Den europeiska köksmarknaden kan karaktäriseras som högt fragmenterad med få

aktörer aktiva i flera länder. Nobia har en uttalad förvärvsstrategi och har historiskt varit aktiva med uppköp för att bredda produktportföljen. Med en stark långsiktig ägare i Nordstjernan och Ax:son Johnson-sfären ser vi potential till ytterligare förvärv och en fortsatt konsolidering av köksmarknaden vilket skapar stordriftsfördelar och förbättrade marginaler.


2) Centralisering av produktion och ökade synergier

Nobia har just nu 14 produktionsanläggningar i sju länder. Det sker en långsiktig

integrering av produktportföljen med gemensamma mått, material och design vilket kan effektivisera och höja marginaler framgent. På sikt ser vi en potential i en kraftig minskning av produktionsanläggningar.


3) Låg värdering skapar potential för uppsida

Med en mindre önskvärd utveckling de senaste åren är marknadens förväntningar rejält nedskruvade. Nobia har dragits med i börsåret 2020:s dåliga start i kölvattnet av coronavirus och kraftiga fall i oljepriser trots en begränsad exponering mot dessa risker. Vi argumenterar för att det inte krävs betydande positiva nyheter för en stark rekyl i aktiekursen.


För att läsa hela analysen tryck här.107 visningar
bottom of page