top of page

SalMar - Hållbar laxodling tillför till stora möjligheter

Laxodlingen i Norge har minst sagt gått genom en explosionsartad utveckling de senaste fyrtio åren. Från att ha odlat 100 ton lax per år i början på 1970-talet till över 1,3 miljoner ton 2019, vilket motsvarar drygt hälften av det globala utbudet av odlad atlantlax. Vidare stod havsbruket i Norge för ca 1% av Norges BNP 2019 (jmfr. Med råeoljeproduktion som stod för 16%). Stora investeringar i snar framtid SalMar är en av dessa norska aktörer och är en av de största producenterna av odlad lax i världen.


Med investeringar som motsvarar 11% resp. 29% av totala omsättningen senaste två åren effektiviserar de inte bara sin befintliga odlingsverksamhet, utan tittar även på hur man kan odla lax mer hållbart i framtiden genom odling till havs. Detta är ett område de är först i världen med, vars utveckling även sker i samråd med norska regeringen genom utgivning av licenser. Med hjälp aven DCF-värdering samt stöd aven relativvärdering anges en motiverad kurs på 715 NOK och därmed en potentiell uppsida om 24%.


Läs hela analysen här69 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Samuel Lindbäck från BAM rekommenderar behåll för Skistar, med en riktkurs på 143kr per aktie.

Adriana Valladares från BAM rekommenderar köp för Freeport McMorRan , med en riktkurs på $55 - $71 per aktie.

Alex Dahlander & Karolina Willberg, Alfred Ljungkvist & Ludvig Söderberg, Melvin Karlsson & Jacob Rydersten har samtliga kommit fram till köp på Inwido.

bottom of page