top of page

SalMar - Hållbar laxodling tillför till stora möjligheter

Laxodlingen i Norge har minst sagt gått genom en explosionsartad utveckling de senaste fyrtio åren. Från att ha odlat 100 ton lax per år i början på 1970-talet till över 1,3 miljoner ton 2019, vilket motsvarar drygt hälften av det globala utbudet av odlad atlantlax. Vidare stod havsbruket i Norge för ca 1% av Norges BNP 2019 (jmfr. Med råeoljeproduktion som stod för 16%). Stora investeringar i snar framtid SalMar är en av dessa norska aktörer och är en av de största producenterna av odlad lax i världen.


Med investeringar som motsvarar 11% resp. 29% av totala omsättningen senaste två åren effektiviserar de inte bara sin befintliga odlingsverksamhet, utan tittar även på hur man kan odla lax mer hållbart i framtiden genom odling till havs. Detta är ett område de är först i världen med, vars utveckling även sker i samråd med norska regeringen genom utgivning av licenser. Med hjälp aven DCF-värdering samt stöd aven relativvärdering anges en motiverad kurs på 715 NOK och därmed en potentiell uppsida om 24%.


Läs hela analysen här62 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nils Åsman från BAM rekommenderar köp för Kopparbergs B , med en riktkurs på 167 kr/aktie.

Anton Centerstrand från BAM rekommenderar köp för Warner Bros. Discovery , med en riktkurs på 35,95 USD/aktie.

bottom of page