top of page

Sectra

I den här rapporten har det svenska medtek-bolaget Sectra AB

analyserats. Sectra AB bildades 1978 i Linköping och huvudkontoret är

fortfarande beläget i Linköping. Bolagets verksamhet är indelat i tre

stycken områden: Imaging IT Solutions, cybersäkerhet och business

innovation. Imaging IT Solution är bolagets största affärsområde och står

för ca 85% av omsättningen. Sectras största marknader finns i Sverige,

Storbritannien och USA.


Vi har utfärdat en DCF-värdering samt en relativvärdering via en

multipelanalys där väsentliga bolag av liknande karaktär har beaktats.

Med hjälp av dessa värderingar har vi fastställt att bolaget handlas till en

premie, med en potentiell nedsida på mellan 14% och 25%. Det skall

emellertid tilläggas att bolaget har stor tillväxtpotential och har en lång

historik av lönsamhet och tillväxt.


För att läsa hela analysen tryck här.268 visningar
bottom of page