top of page

Storytel

Börsen kan enkelt i dagsläget sammanfattas som skakig. Från att

världens handel har bromsat in på grund av spridningen av Coronaviruset

till att oljepriset rasar som en följd av oljeländerna i Opec och Ryssland

inte kommer överens om produktionsbegränsningar. Aktiepriset för

oljebolag och bolag som har handel med Kina har i och med detta rasat.

Samtidigt har även bolag som varken handlar med olja eller med Kina sett

sitt börsvärde rasat, bland dessa bolag är Storytel vars börsvärde har

minskat med 31,63% sedan början av februari. Vi anser att detta kan vara

en överreaktion och att om bolaget lyckas med sin tillväxtstrategi finns det

bra potential i bolaget.


År 2005 bildades bolaget Bokilur, senare Storytel, av Jonas Tellander och

Jon Hauksson. År 2009 medverkade de i det svenska tv programmet

Draknästet där entreprenörer pitchar sina bolag för potentiella investerare.

Tellander sålde tio procent av bolaget till investeraren Richard Båge för en

miljon kronor. Företaget blev publikt år 2015 och har sedan dess

expanderat in i ett flertal marknader runtom i världen.


Storytelkoncernen består av två affärsområden, streaming och print

publishing. Streaming står idag för den största källan av intäkter och

framtida tillväxt. Bolaget har ökat antalet prenumeranter från 100 000 år

2014 till att idag ha över 1 000 000 prenumeranter och fler än 300 000

boktitlar, varav ett flertal äger Storytel själva genom egen produktion eller

förvärv av bokförlag. Inom samma tidsintervall har antalet anställda ökat

från 30 till över 400. Dessa två affärsområden arbetar synergiskt för att

tillhandahålla Storytels abonnenter ett premiuminnehåll på en attraktiv

plattform.


Nettoomsättningen år 2019 uppgick till 1 867 304 TSEK varav vinsten

uppgick till -312 666 TSEK. Bolaget är börsnoterat på handelsplatsen

Nasdaq First North sedan 2018, tidigare var de noterade på Aktietorget.


För att läsa hela analysen tryck här.241 visningar
bottom of page