top of page

Swedish Match

Analysen behandlar Swedish Match, det svenska tobaksbolaget. Swedish

Match är noterat på stockholmsbörsen och handlas idag till 444 kr per

aktie.


Swedish Match befinner sig i en spännande position på en marknad som

står inför stora förändringar. De politiska och sociala trender vi ser, kan

komma att ge utrymme för Swedish Match att plocka marknadsandelar i

USA. Cigarrettrökning har aldrig varit mindre populärt och e-cigaretter och

vaporizers står inför hård reglering i landet. Detta tomrum ger Swedish

Match otroliga möjligheter att växa.


På den skandinaviska hemmamarknaden sker det ett utbyte i

produktsortiment där traditionellt snus till en betydande grad byts ut mot

det så kallade ”all-white” substitutet. Här möter Swedish Match hård

konkurrens men har trots det lyckats få in sina varumärken.


Estimaten är höga men marknaden är försiktig med att prisa in den

förväntade tillväxten. Genom en DCF-värdering och en relativvärdering så

har vi, trots konservativa antaganden kommit fram till en

köprekommendation till en riktkurs på 486 kronor.


För att läsa hela analysen tryck här.467 visningar
bottom of page