top of page

Thule Group

Thule Group är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer

premiumprodukter för människor som lever ett aktivt liv. Exempel på

produkter är takboxar, cykelhållare, resväskor, barnvagnar, cykelbarnstolar

samt tillbehör till husvagnar och husbilar. Produkterna delas in i

produktkategorierna: Sport & Cargo Carriers, RV Products, Packs, Bag &

Luggage och Active with Kids. Försäljningen sker globalt, men med

övervikt mot Europa. De flesta av produkterna säljs under det egna

varumärket Thule.


Företaget börsnoterades 2014 och har sedan dess haft en stark utveckling

både vad det gäller omsättning och rörelseresultat. Omsättningen har växt

med en CAGR (Compound annual growth rate) på 8,4% mellan 2014–2018

och rörelseresultatet har växt med en CAGR på 18,0% under samma

tidsperiod. Tillväxten har skett till största delen organiskt.

Det största tillväxtområdet framåt är produktområdet Active with Kids som

haft en väldigt stark utveckling de senaste åren. Det största orosmolnet är

en vikande konjunktur, som potentiellt kan slå hårt mot delar av företagets

produktförsäljning.


DCF- analysen ger ett motiverat aktiepris på 228kr för huvudscenariot.

Detta ger en potential på 8% från dagens kurs. Vi anser att detta är för lite

för att motivera en investering. Relativvärderingen visar också att

värderingen av Thule är klart högre än för företagets peers. Rådet blir att

avvakta.


För att läsa hela analysen tryck här.321 visningar
bottom of page