top of page

Ubisoft

I denna rapport har den franska spelutvecklaren Ubisoft Entertainment värderats. Detta företag är noterat på Euronext Paris och befinner sig nu i en intressant innovationsrik tid för spelindustrin.

Vi har utfärdat en DCF-värdering samt en relativvärdering via en multipelanalys där väsentliga bolag av liknande karaktär har beaktats. Med hjälp av verktyg som DCF-modellen, relativvärdering, makroanalys med mera fastställdes en riktkurs på 60,51 EUR. Denna riktkurs representerar en potentiell ökning av aktiekursen med 8%. Riktkursen är baserad på ett flertal olika faktorer som exempelvis framtidsmöjligheterna inom spelbranschen, Ubisofts marknadspenetration i Kina, demografiska trender med mera. Vi anser att marknaden har underskattat de potentiella framtidsmöjligheterna inom spelbranschen, speciellt inom mobilspelsbranschen i utvecklingsländer.

Vidare är analysen gjord från tre olika scenarion, nämligen ett Base case, Bull case och ett Bear case. Detta för att vidga analysen och minska psykologiska biaser som kan förekomma vid ett smalare case-perspektiv. Dessa tre case ger ett sammanställt kursintervall mellan 47,44 – 69,35 euro per aktie.


Utöver ovanstående analyser har analys av bolagets finansiella hälsa utfärdats. Även en känslighetsanalys utfärdades för att ytterligare stärka analysen. Känslighetsanalysen tyder på att små förändringar i WACC och residualtillväxten påverkar priset relativt mycket. Dock inte så pass mycket att en säljkurs motiveras, därav stärks riktkursen ytterligare.


För att läsa hela analysen tryck här.519 visningar
bottom of page