top of page

Om Börsgruppen

Vår organisation

Börsgruppen är den största studentföreningen på Linköpings Universitet med närmare 5300 medlemmar. Föreningen skapades, och lever än i dag, i nära symbios mellan finansintresserade studenter, sektionen för industriell ekonomi, ekonomföreningen och ekonomiska institutionen.

Börsgruppens syfte är att arrangera intressanta och lärorika evenemang tillsammans med näringslivet för att väcka och utveckla alla studenters intresse för finans och ge en god bild av vad en karriär i finansbranschen innebär.

 

Det är även av stor vikt att kunna erbjuda medlemmarna och samarbetspartners en plattform för att nätverka, knyta kontakter och ha ett kunskapsmässigt utbyte.

Våra utskott

Börsgruppen Asset Management (BAM): Att vara med i BAM innebär att man är med och ansvarar över Börsgruppens investeringsfond och på så vis får praktiskt erfarenhet i portföljhantering. Som analytiker genomför man pitch, analys och presentation, men först får du som ny medlem under hösten ta del av utskottets interna utbildning. Denna är avsedd att förbereda dig som nybliven analytiker inför att självständigt utforska aktier och utföra värdering. Därmed krävs inga förkunskaper, utan enbart ett stort intresse och nyfikenhet. Syftet är att man ska få utveckla sina investering- och värderingskunskaper tillsammans med drivna medlemmar som delar samma intresse och eventuella framtidsambitioner.

Näringslivsutskottet: Att vara en del av näringslivsutskottet innebär att, tillsammans med utskottsmedlemmarna, sköta majoriteten av den kontakt Börsgruppen har med olika aktörer från näringslivet. Utskottsmedlemmarnas primära syfte är att få in pengar till föreningen i form av att sälja annonsplatser, sponsoravtal och betalda föreläsningar. Dessa får även en mycket god möjlighet att knyta ovärderliga kontakter inom näringslivet. 

Utbildningsutskottet: Utbildningsutskottet ansvarar för Börsgruppens utbildningsrelaterade verksamhet. Syftet är att erbjuda utbildningar inom bland annat aktier och Excel för både aktiva och icke aktiva medlemmar i Börsgruppen. På senare tid har utbildningarna breddats till att innefatta mer avancerade aktieanalyser, värdering och även en hållbarhetsutbildning. Utbildningsutskottet arrangerar även precis som näringslivsutskottet lunchföreläsningar med syfte att främja studenters intresse för aktier och sparande.

Marknadsföringsutskottet: Att vara en del av marknadsföringsutskottet innebär att komma på kreativa sätt att få ut information till studenter och att skapa ett intresse för finans samt personligt sparande hos potentiellt framtida medlemmar. Utskottet ansvarar för allt marknadsföringsrelaterat såsom bland annat sociala medier, föreningens grafiska design, spons och affischering. Utöver ett roligt engagemang så får även  utskottsmedlemmarna också en bra möjlighet att bekanta sig mer med Adobe-programmen såsom Photoshop och Illustrator.  

Eventutskottet: Att vara med i eventutskottet innebär att man ansvarar för att planera och genomföra Börsgruppens interna event vilket kan vara alltifrån kick-off för medlemmarna till sittningar. Utöver chansen att lära känna folk från diverse utskott så får utskottsmedlemmarna också möjligheten att vara med och påverka vilka evenemang som ska genomföras, och hur de ska utformas. 

Styrelsen

Med engagemang för våra hjärtefrågor

IMG_9622_edited.jpg

Johan Olsson

Ordförande

IMG_9558_edited.jpg

Emilia Davidsson

Sekreterare & intendent

IMG_9846_edited.jpg

Maria Amble

Marknadsföringsutskottet

IMG_2525_edited.jpg

Ludvig Söderberg

Vice Ordförande

IMG_9709_edited.jpg

Adriana Valladares

BAM

IMG_0577_edited.jpg

Victor Olofsson Bargues

Näringslivsutskottet

IMG_9776_edited.jpg

Maja Gunnarsson

Kassör

IMG_9459_edited.jpg

Wilma Kastanius

Eventutskottet

IMG_0599_edited.jpg

Axel Sjöselius

Utbildningutskottet

Organisationen

Hur vi arbetar

Medlemmar – Börsgruppen har idag närmare 5300 medlemmar vilket gör oss till en av Sveriges största studentföreningar med inriktning mot Finans och Entreprenörsskap.

Höst/Vår möte – Börsgruppens högsta beslutande organ. Ett perfekt tillfälle för alla medlemmar att vara med och påverka föreningens arbete. Under vårmötet väljs bland annat den nya styrelsen.

Styrelsen – Börsgruppens styrelse består av nio förtroendevalda studenter som med veckovisa styrelsemöten under ledning av Ordförande säkerställer att arbetet med Börsgruppen fortlöper som planerat.

Valberedning – Det är valberedningen som ansvarar över all extern rekrytering till Börsgruppen. Så fort vi rekryterar till exempel ny styrelse så rycker valberedningen in och intervjuar poteniella kandidater, de som sedan anses lämpligast nomineras till Höst/Vår-mötet där medlemmarna får chans att rösta på sin favorit.

Utskott – Börsgruppen har idag cirka 50 aktiva medlemmar fördelat på fem utskott. Utskotten går under ledning av respektive Head Of som också har en plats i styrelsen.

bg_om_oss_grafik.png

Historia

En tydlig identitet

Millennieskiftet närmade sig och det som saknades vid Linköpings universitet var en finansförening. Stockholmsbörsen gick starkt uppåt och intresset för aktie- och finansmarknaderna ökade bland studenterna vid universitetet. Genom en slump kom tre personer vilka tänkt på detta att träffas, Stefan Hultin, Tommy Furland samt Edvard Nyrén. Edvard och Tommy hade under hösten –99 anordnat ett börsmästerskap i ekonomföreningen ELIN:s regi för att ta tillvara på intresset och var sugna på en fortsättning i någon form.

Visionen med vad som kom att kallas Börsgruppen var att skapa en förening där finansintresserade studenter kunde träffas för att utbyta tankar och erfarenheter. Ytterligare en stark drivkraft var viljan att komplettera den ordinarie undervisningen, som ansågs alltför teoretisk ibland, med externa föreläsare. Detta för att skapa såväl motivation som inspiration hos studenterna.

Börsgruppen drevs sedan som ett samarbete mellan ELIN och I -sektionen fram till hösten 2012 då Börsgruppen istället blev en fristående förening vid Linköpings universitet.

Våren 2012 genomfördes Investeringsmånaden för första gången och har sedan dess varit Börsgruppens mest omfattande arrangemang med föreläsningar, utbildningar, aktietävling och en avslutande sittning. 

Våra stadgar

Skärmavbild 2024-01-25 kl. 16.04_edited.jpg
Skärmavbild 2024-01-25 kl. 16.05.13.png
Skärmavbild 2024-01-25 kl. 16.05.22.png
Skärmavbild 2024-01-25 kl. 16.05.36.png
Skärmavbild 2024-01-25 kl. 16.05.44.png
Skärmavbild 2024-01-25 kl. 16.05.53.png
Skärmavbild 2024-01-25 kl. 16.06.00.png
bottom of page