top of page

Om Börsgruppen

Vår organisation

Börsgruppen är den största studentföreningen på Linköpings Universitet med närmare 5300 medlemmar. Föreningen skapades, och lever än i dag, i nära symbios mellan finansintresserade studenter, sektionen för industriell ekonomi, ekonomföreningen och ekonomiska institutionen.

Börsgruppens syfte är att arrangera intressanta och lärorika evenemang tillsammans med näringslivet för att väcka och utveckla alla studenters intresse för finans och ge en god bild av vad en karriär i finansbranschen innebär.

 

Det är även av stor vikt att kunna erbjuda medlemmarna och samarbetspartners en plattform för att nätverka, knyta kontakter och ha ett kunskapsmässigt utbyte.

Våra utskott

Börsgruppen Asset Management (BAM): Att vara med i BAM innebär att man är med och ansvarar över Börsgruppens investeringsfond och på så vis får praktiskt erfarenhet i portföljhantering. Som analytiker genomför man pitch, analys och presentation, men först får du som ny medlem under hösten ta del av utskottets interna utbildning. Denna är avsedd att förbereda dig som nybliven analytiker inför att självständigt utforska aktier och utföra värdering. Därmed krävs inga förkunskaper, utan enbart ett stort intresse och nyfikenhet. Syftet är att man ska få utveckla sina investering- och värderingskunskaper tillsammans med drivna medlemmar som delar samma intresse och eventuella framtidsambitioner.

Näringslivsutskottet: Att vara en del av näringslivsutskottet innebär att, tillsammans med utskottsmedlemmarna, sköta majoriteten av den kontakt Börsgruppen har med olika aktörer från näringslivet. Utskottsmedlemmarnas primära syfte är att få in pengar till föreningen i form av att sälja annonsplatser, sponsoravtal och betalda föreläsningar. Dessa får även en mycket god möjlighet att knyta ovärderliga kontakter inom näringslivet. 

Utbildningsutskottet: Utbildningsutskottet ansvarar för Börsgruppens utbildningsrelaterade verksamhet. Syftet är att erbjuda utbildningar inom bland annat aktier och Excel för både aktiva och icke aktiva medlemmar i Börsgruppen. På senare tid har utbildningarna breddats till att innefatta mer avancerade aktieanalyser, värdering och även en hållbarhetsutbildning. Utbildningsutskottet arrangerar även precis som näringslivsutskottet lunchföreläsningar med syfte att främja studenters intresse för aktier och sparande.

Marknadsföringsutskottet: Att vara en del av marknadsföringsutskottet innebär att komma på kreativa sätt att få ut information till studenter och att skapa ett intresse för finans samt personligt sparande hos potentiellt framtida medlemmar. Utskottet ansvarar för allt marknadsföringsrelaterat såsom bland annat sociala medier, föreningens grafiska design, spons och affischering. Utöver ett roligt engagemang så får även  utskottsmedlemmarna också en bra möjlighet att bekanta sig mer med Adobe-programmen såsom Photoshop och Illustrator.  

Eventutskottet: Att vara med i eventutskottet innebär att man ansvarar för att planera och genomföra Börsgruppens interna event vilket kan vara alltifrån kick-off för medlemmarna till sittningar. Utöver chansen att lära känna folk från diverse utskott så får utskottsmedlemmarna också möjligheten att vara med och påverka vilka evenemang som ska genomföras, och hur de ska utformas. 

bottom of page