top of page

Bli medlem idag!

Genom att vara medlem i Börsgruppen godkänner du att ta emot Börsgruppens nyhetsbrev via mail, samt att fotograferas i samband med Börsgruppens evenemang i marknadsföringssyfte. De personuppgifter som Börsgruppen behandlar innefattar: Förnamn, Efternamn, Liu-id, E-post samt år vederbörande påbörjade utbildningen. Börsgruppen behöver uppgifterna i samband med registreringen för att upprätthålla ett register över vilka studenter som får närvara på Börsgruppens föreläsningar, samt för att anpassa och förbättra Börsgruppens verksamhet efter dessa uppgifter. Medlemskapet varar som längst i 6 år. 

Personuppgiftsansvarig är Börsgruppens styrelse och nås på: info@borsgruppen.se. 

Från och med 25:e maj 2018 behandlas Börsgruppens medlemmars innevarande personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer aldrig lämnas ut till tredje part. Som medlem i Börsgruppen har du rätt till att få tillgång till dina uppgifter, få felaktiga uppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga, samt inneha möjlighet till att lämna in klagomål till Datainspektionen. 

Bli medlem i Börsgruppen
arrow&v
arrow&v

Tack för ditt meddelande!

Med hjälp av en touch telefon
bottom of page