top of page

Medlemsvillkor

Som medlem i Börsgruppen får du ta del av flera evenemang som Börsgruppen har att erbjuda såsom utbildningar, föreläsningar och mycket mer som du kan ta med dig i ditt framtida yrkesliv.

 

Genom att vara medlem i Börsgruppen godkänner du att ta emot Börsgruppens nyhetsbrev såsom information gällande kommande evenemang samt reklam i form av företagsannonser via mail. Du godkänner även att fotograferas i samband med Börsgruppens evenemang i marknadsföringssyfte. De personuppgifter som Börsgruppen behandlar innefattar: Förnamn, Efternamn, Liu-ID, E-post, år vederbörande påbörjade utbildningen samt förväntat avgångsår. Börsgruppen behöver uppgifterna i samband med registreringen för att upprätthålla ett register över vilka studenter som får närvara på Börsgruppens föreläsningar, samt för att anpassa och förbättra Börsgruppens verksamhet efter dessa uppgifter. Medlemskapet varar som längst i 6 år. 

Personuppgiftsansvarig är Börsgruppens styrelse och nås på: info@borsgruppen.se

Från och med 25:e maj 2018 behandlas Börsgruppens medlemmars innevarande personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer aldrig lämnas ut till tredje part. Som medlem i Börsgruppen har du rätt till att få tillgång till dina uppgifter, få felaktiga uppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga, samt inneha möjlighet till att lämna in klagomål till Datainspektionen. 

Varmt välkommen till Börsgruppen!

Bli medlem idag!

Med hjälp av en touch telefon
bottom of page