top of page

Våra utbildningar

Börsgruppen erbjuder en rad utbildningar för att du som student ska kunna få en inblick i olika områden av finans. Oftast är utbildningarna fristående men kan tillsammans ge en bra grund för att förstå vilka möjligheter det finns att arbeta inom finanssektorn. Utbildningarna är betydelsefulla och kan bidra till effektivisering av din studietid liksom ditt framtida arbetsliv.

Excelutbildning

Microsoft Excel är världens mest använda kalkylprogram och goda kunskaper i det är mycket värdefullt i arbetslivet, men även för studier och privat. Börsgruppen håller en utbildning i tre steg som vässar medlemmarnas kunskaper i programmet. Ett utbildningstillfälle består av ett steg och tar två timmar.

Steg 1: Grunder
Gemensamma övningsexempel som bl.a. innefattar beräkningar, referenser, funktioner, tabeller, diagram samt transponering. Avsedd för både de som aldrig använt Excel och för de som arbetat en del i Excel men vill komplettera sina kunskaper.

Steg 2: Fortsättning
Gemensamma övningsexempel som bl.a. innefattar villkorsstyrd formatering, hämtning av extern data, fler funktioner (t.ex. leta upp-funktionerna), pivottabeller- och diagram samt hantering av data. Avsedd för både de som arbetat en del i Excel och för de som arbetat mycket i Excel men vill komplettera sina kunskaper, samt de som genomfört Steg 1.

Steg 3: Introduktion till VBA
Programmering av makron i Excel med både gemensamma och individuella övningar. Med VBA vidgas kalkylprogrammets funktionalitet rejält och gör det möjligt att göra mer saker, bättre och snabbare. Målet med utbildningstillfället är att deltagarna ska komma igång med makroprogrammering. En förutsättning är därför att deltagarna har grundläggande kunskaper inom programmering innan utbildningstillfället. Deltagarna bör känna att de hänger med på allt eller det mesta i presentationen för att utbildningstillfället ska vara givande. Avsedd för både de som arbetat en del eller mycket i Excel, samt de som genomfört Steg 1 och/eller Steg 2.

Aktieutbildning

Vår aktieutbildning består av två delar och tanken är att man efter dessa steg ska känna sig komfortabel att handla med aktier, samtidigt som man får lära sig mycket teori.

Steg 1:

En grundläggande utbildning om aktier. Många är intresserade av aktiemarknaden, men vad är egentligen en aktie, och hur går det till när man handlar med aktier? Utbildningen avser besvara dessa frågor, och dessutom förklara hur aktier prissätts, olika nyckeltal samt vad risk är.

En snabb genomgång av fonder kommer att avhandlas och dessutom ges lite praktiska tips på hur man själv kan handla med aktier. Ett perfekt startskott för aktieintresserade.

Steg 2:

Steg 2 är en naturlig fortsättning på  1. Vi kommer ta koncepten med nyckeltal vidare för att visa hur dessa kan användas för att värdera företag och skapa regressionsmodeller. Vi kommer fortsätta diskussionen om risk och visa varför diversifiering är ett viktigt koncept. Vidare kommer vi se hur aktier kan värderas baserade på kassaflöde och prognoser.

Vi kommer sedan släppa aktiemarknaden och prata om andra typer av finansiella marknader. Speciellt derivatmarknaden, den överlägset största av de finansiella marknaderna, kommer undersökas och delvis leda till förklaringen till bostadskrisen i USA 2008. Ett perfekt tillfälle för de som vill utöka sin kunskap om finansiella marknader och kunna bredda sina investeringsstrategier.

Utbildning i relativvärdering

Vill du fördjupa dina kunskaper i företagsvärdering? Kom då på Börsgruppens utbildning med relativvärdering i fokus! I denna värderingsmodell baseras företagets värde på hur liknande företag är prissatta, det vill säga att marknaden avgör priset på företaget. Du kommer bland annat få lära dig om multiplar och val av jämförelsebolag.

Vi kommer tillsammans att arbeta oss igenom förberett material i grupper, där målet är att bilda oss en uppfattning kring det presenterade bolaget och dess värdering för att komma med en rekommendation.

 

För att hänga med i utbildningen rekommenderar vi att du åtminstone har grundläggande kunskap om aktier och finansiell analys.

 Utbildning i DCF-värdering

Vi anordnar även en utbildning med diskonterad kassaflödesanalys (DCF) i fokus!
Denna modell används flitigt bland såväl professionella aktieanalytiker som privata investerare, och bygger på prognoser av företagets framtida kassaflöden. Vi kommer att gå igenom DCF-analysens olika steg och avsluta med ett praktiskt exempel. Dessa kunskaper är mycket användbara för såväl ditt egna sparande som ditt framtida arbetsliv.

För att hänga med i utbildningen rekommenderar vi att du åtminstone har grundläggande kunskap om aktier och finansiell analys.

Utbildning i hållbara investeringar

Vi småsparare kan aktivt välja var vi placerar vårt kapital, och spelar därmed en viktig roll i finansieringen av ett grönare samhälle. Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser och förknippas ofta med pengar. De senaste åren har även jordens resurser kommit att ta en allt större plats i detta begrepp, och inom näringslivet har hållbar utveckling blivit alltmer synonymt med värdeskapande.

Det kan dock vara svårt att hitta rätt i djungeln av hållbarhetsrapporter och ESG-scores, och just därför kommer vi i denna utbildning förse dig med konkreta verktyg för att främja hållbar utveckling vid investeringsbeslut. Du kommer att få lära dig om begrepp som ESG, taxonomi och greenwashing, för att på bästa sätt kunna avgöra hur just du definierar hållbarhet.

bottom of page