Här visas utskottets sharevillekonto, där både portföljens fördelning och avkastning finns tillgänglig. Utskottets investeringsbeslut bygger på de analyser som tas fram och den potential kontra risk vi ser för de olika idéerna i samklang med portföljens profil som helhet.

Detta utgör grunden för vår investeringsfilosofi. 

Portföljen ska vara väl diversifierad med en stor bredd i exponering, både sett till bransch och geografi. Portföljen får endast inneha

börsnoterade företag, fonder samt räntepapper i Sverige, Norge, Danmark,

Finland, Tyskland, USA och Kanada. Eventuella placeringar får ha exponering

mot länder skilda från de ovan nämnda. 

Portfölj

Innehav och Utveckling

Analyser

 

Här nedanför presenteras en kort sammanfattning från ett urval av de analyser som tagits fram av utskottets analytiker.