Här finner du våran liveutveckling av vårt direkt från Shareville och vår historiska utveckling. Våra investeringsbeslut baserar sig på vad vi tror om framtiden, vår bedömning av vad som mest påverkar avkastningen och inom vilka områden vi anser oss ha särskilt stark kompetens.  Detta utgör grunden för vår investeringsfilosofi. 

Fonden vi innehar skall vara väl diversifierad med en stor bredd i exponering,

både branschmässigt och geografiskt. Portföljen får endast inneha

börsnoterade företag, fonder samt räntepapper i Sverige, Norge, Danmark,

Finland, Tyskland, USA och Kanada. Eventuella placeringar får ha exponering

mot länder skilda från de ovan nämnda. 

Portfolio

Innehav och Utveckling

BAMstockphotoinnehavag.jpg

Fördelning av Innehav

Här kommer du eventuellt finna fördelning av vårat innehav. Sedan under kommer det finnas en länk till vårat nyhetsbrev. Den kommer uppdateras regelbundet med information om våra framtida presentationer, utveckling av vårt innehav med mera.