top of page

Portfölj

Innehav och utveckling

Följande länk tar dig till de sharevillekonto som finns kopplat till företagets portfölj, där både portföljens fördelning och avkastning finns tillgänglig. Utskottets investeringsbeslut bygger på de analyser som tas fram av våra studentanalytiker och den potential kontra risk vi ser för de olika idéerna i samklang med portföljens profil som helhet. Detta utgör grunden för vår investeringsfilosofi.

 

Portföljen ska vara väl diversifierad med en stor bredd i exponering, både sett till bransch och geografi. Portföljen får endast inneha börsnoterade företag, fonder samt räntepapper i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, USA och Kanada. Eventuella placeringar får ha exponering mot länder skilda från de ovan nämnda. 

bottom of page