Image by Markus Spiske

Investeringsstrategi

Investeringsfonden ska vara väldiversifierad med en stor bredd i exponering. Både sett till bransch och geografi. Portföljen får endast inneha

börsnoterade företag, fonder samt räntepapper i Sverige, Norge, Danmark,

Finland, Tyskland, USA och Kanada. Eventuella placeringar får ha exponering

mot länder skilda från de ovan nämnda.

BAM får endast investera i företag som uppfyller följande krav:

 • Börsvärde över 100 miljoner SEK

 • Ej verksamt inom någon av följande branscher:

  • Alkohol

  • Tobak

  • Droger

  • Hasardspel

 • Varje bolag måste vara granskade från följande perspektiv:

  • Etiskt

  • Miljö

  • Hållbarhet

  • Jämställdhet

​​