top of page
Image by Markus Spiske

Investeringsstrategi

Vår portfölj ska vara väldiversifierad med en stor bredd i exponering. Både sett till bransch och geografi. Portföljen får endast inneha börsnoterade företag, fonder samt räntepapper i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbrittanien, USA och Kanada. Eventuella placeringar får ha exponering mot länder skilda från de ovan nämnda.

BAM investerar i enlighet med Swedbank Roburs policy för hållbara investeringar. Detta innebär att vi ej investerar i bolag med över 5 procent av omsättningen ifrån följande branscher:

  • Tobak

  • Droger

  • Kontroversiella vapen (klusterbomber, kemiska- eller biologiska vapen)

  • Kärnvapen

  • Pornografiskt material

  • Fossila bränslen (kol, olja eller gas)​​

Utöver detta investerar vi ej i bolag med ett börsvärde under 100 miljoner kronor. Varje bolag granskas utifrån ett perspektiv på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

bottom of page