top of page

Sök Börsgruppen 24/25

Vill du träffa nya människor från andra sektioner och program? Tycker du om att engagera dig? Har du ett intresse för finansbranschen? Är du kanske nyfiken att börja lära dig om finans och personligt sparande? Då är Börsgruppen någonting för dig!

 

Börsgruppen är Sveriges största studentdrivna finansförening och har funnits på LiU sedan år 2001. Föreningen består av flertalet utskott som sysslar med allt ifrån gästföreläsningar, analyser av olika företag, marknadsföring av föreningen och interna event för de aktiva medlemmarna. Här nedan kommer en kort beskrivning om varje utskott.

Börsgruppen Asset Management (BAM): utskottet som har syftet att erbjuda studenter en möjlighet att lära sig mer om, och få praktisk erfarenhet av, företagsanalys och värdering, samt investeringsmarknader. Som studentanalytiker genomför man pitch, analys och presentation, men först får du som ny medlem under hösten ta del av utskottets interna utbildning. Denna är avsedd att förbereda dig som nybliven studentanalytiker inför att självständigt utforska aktier och utföra värdering. Därmed krävs inga förkunskaper, utan enbart ett stort intresse och nyfikenhet. Syftet är att man ska få utveckla sina investerings- och värderingskunskaper tillsammans med drivna medlemmar som delar samma intresse.

Eventutskottet: Att vara med i eventutskottet innebär att man ansvarar för att planera och genomföra Börsgruppens interna event vilket kan vara alltifrån kick-off för medlemmarna till sittningar. Utöver chansen att lära känna folk från diverse utskott så får utskottsmedlemmarna också möjligheten att vara med och påverka vilka evenemang som ska genomföras, och hur de ska utformas. Bra egenskaper är att vara idérik, fylld av kreativitet och ha en känsla för att skapa en god sammanhållning.

Utbildningsutskottet: Att vara med i utbildningsutskottet innebär att man är med och anordnar de utbildningsrelaterade evenemangen. Dessa är bland annat aktieutbildningarna och excelutbildningarna som hålls av utskottet. På grund av detta är utskottet en av de mer lärorika engagemangen inom Börsgruppen! En stor del av engagemanget innebär också kontakt med inspirationsföreläsare som håller föreläsningar om alltifrån spartips till deras erfarenhet av finansbranschen. Kortfattat är utskottets främsta syfte att skapa mervärde för Börsgruppens medlemmar genom att sprida kunskap!


Näringslivsutskottet: Att vara en del av näringslivsutskottet innebär att, tillsammans med utskottsmedlemmarna, sköta majoriteten av den kontakt Börsgruppen har med olika aktörer från näringslivet. Utskottsmedlemmarnas primära syfte är att få in pengar till föreningen i form av att sälja annonsplatser, sponsoravtal och betalda föreläsningar. Dessa får även en mycket god möjlighet att knyta ovärderliga kontakter inom näringslivet. Som medlem i utskottet underlättar det om man är en öppen person med ett intresse för kundkontakt, sälj och finans. Man får även en mycket god möjlighet att knyta ovärderliga kontakter inom näringslivet

Marknadsföringsutskottet: Att vara en del av marknadsföringsutskottet innebär att komma på kreativa sätt att få ut information till studenter och att skapa ett intresse för finans samt personligt sparande hos potentiellt framtida medlemmar. Utskottet ansvarar för allt marknadsföringsrelaterat såsom bland annat sociala medier, föreningens grafiska design, spons och affischering. Utöver ett roligt engagemang så får även  utskottsmedlemmarna också en bra möjlighet att bekanta sig mer med Adobe-programmen såsom Photoshop och Illustrator. Om detta tilltalar dig så tveka inte på att söka till utskottet!    

Förkunskaper är inget krav!

bottom of page