top of page
bammmm.png

Börsgruppen Asset Management

Vår organisation

Börsgruppen Asset Management (BAM) är ett av Börsgruppens utskott som har syftet att erbjuda studenter en möjlighet att lära sig mer om, och få praktisk erfarenhet av, företagsanalys och värdering, samt investeringsmarknader. 

BAM grundades 2017 på initiativ av Börsgruppens styrelse 2016/2017, och är ett helägt dotterbolag till Börsgruppen. Investeringar genomförs självständigt från Börsgruppen och dess styrelse.

Vilka är vi?
Lager
Portfölj
bottom of page