Om oss

Vår organisation

Börsgruppen Asset Management är den första och enda investeringsfonden på Linköpings universitet. Med syftet att erbjuda studenter en möjlighet att lära sig mer om, och få praktisk erfarenhet av, företagsanalys och värdering, investeringsmarknader och portföljförvaltning. BAM grundades 2017 på initiativ av Börsgruppens styrelse 2016/2017, och är ett helägt dotterbolag till Börsgruppen. Kapitalförvaltningen drivs självständigt

från Börsgruppen och dess styrelse, med en struktur som definieras nedan.

Organisationen

Hur vi arbetar

BAM:s styrelse består av, en ordförande utsedd av Börsgruppens styrelse, och en av portföljförvaltarna. För att försäkra BAM:s självständighet kontrollerar portföljförvaltarna all operativ verksamhet, utan påverkan från Börsgruppens styrelse. Investeringskommittén tar i samråd fram nya investeringsförslag, arbetar fram nya analyser på utvalda företag samt följer upp fondens portföljbolag och en intern bevakningslista över potentiella investeringsidéer. Alla medverkande är med i investeringskommittén och bedriver liknande arbete, där störst skillnad återfinns i de olika rollernas senioritet och ansvarsområde.

©2020 by Börsgruppen.