top of page
stor.png

Börsgruppen Asset Management

Vår organisation

Börsgruppen Asset Management är den första och enda investeringsfonden på Linköpings universitet. Med syftet att erbjuda studenter en möjlighet att lära sig mer om, och få praktisk erfarenhet av, företagsanalys och värdering, investeringsmarknader och portföljförvaltning. BAM grundades 2017 på initiativ av Börsgruppens styrelse 2016/2017, och är ett helägt dotterbolag till Börsgruppen. Kapitalförvaltningen drivs självständigt

från Börsgruppen och dess styrelse, med en struktur som definieras nedan.

BAMexempel2-1.jpg
Vilka är vi?
bamstockphotosengageradig_edited.jpg
Engagera dig
bottom of page