top of page
Stock Market Quotes

Ansök till BAM

Är du intresserad att bli analytiker för BAM?

Börsgruppen Asset Management ansvarar för förvaltningen av Börsgruppens kapital samt erbjuder dig med ett stort investeringsintresse möjligheten att arbeta som analytiker, där du är med och tar fram förslag för nya investeringsalternativ samt följer upp våra nuvarande portföljbolag. Du får alltså en ypperlig möjlighet att utveckla dina kunskaper och få hands-on erfarenhet med kapitalförvaltning, samtidigt som du arbetar i ett ambitiöst team med andra investeringsintresserade.

 

Vårt arbetssätt är uppdelat i fyra delar:

  1. Pitch: Först möts vi för att presentera vilka idéer vi finner intressanta.

  2. Analys: I nästa steg analyseras de utvalda objekten enskilt eller i par.

  3. Presentation: När analyserna är färdiga möts vi för att diskutera varje case och lyfta fram styrkor samt svagheter.

  4. Beslut: Slutligen beslutas om eventuell investering och vid ett ja genomför portföljförvaltarna ett köp enligt allokeringsmålet.

 

För att söka till BAM behöver du ha minst 1,5 år kvar av dina studier och ett stort intresse för investeringar. Vi har inget krav på tidigare erfarenhet, och uppmanar sökande från alla årskurser och program.

 

I samband med verksamhetsåret 2020/21 fattade Börsgruppen beslut om BAM och Analysutskottets sammanslagning, till följd av detta erbjuder nu BAM ett större antal platser, men där nyantagna genomgår utbildning under sin första termin.

 

Ansökningsperioden är samma som för Börsgruppen som helhet och därmed öppen tills den 11/9-22.

Ansökan:

För att bli analytiker ansöker du genom en kortare skriftlig investeringspitch (steg 1 i vårt arbetssätt) på en A4, där du tar upp valfritt bolag som du tycker är intressant. I pitchen ska du lyfta fram de viktigaste punkterna för ditt case. Sätta nuvarande och potentiell värdering i kontext med nyckeltal och siffror, samt ge en rekommendation (ska vi köpa, sälja eller avvakta?). Även om pitchen inte är en fullständig analys ser vi gärna att du sammankopplar din fundamentala förståelse för bolaget med dess finansiella data och värdering. Vilka antaganden du gjort och vad som ligger till grund för dessa antaganden är en viktig pusselbit för oss. Tänk på att din analytiska förmåga är viktigare än valt bolag.

Detta skickar du sedan på mail till oss på Bam@borsgruppen.se

 

Pitchen följs upp av en intervju med ansvariga förvaltare. För frågor och ansökning når du oss via knapparna nedan, alla frågor är varmt välkomna.

bottom of page