Vårt Team

Emil Strömberg

Portfolio Manager

Emma Bohlin

Junior Analyst

Adrian Gilani

Junior Analyst

William Stignäs

Junior Analyst

Simon Jönsson

Portfolio Manager

Andreas Larsson

Junior Analyst

Martin Jansson

Junior Analyst

Ludwig Andersson

Junior Analyst

Rasmus Lindberg

Senior Analyst

Nikolas Tsigkas

Junior Analyst

Gustaf Sundbüe

Junior Analyst

Organisationen

BAM:s styrelse består av en ordförande utsedd av Börsgruppens styrelse, och en av portföljförvaltarna. För att försäkra BAM:s självständighet kontrollerar portföljförvaltarna all operativ verksamhet, utan påverkan från Börsgruppens styrelse. Investeringskommittén tar i samråd fram nya investeringsförslag, arbetar fram nya analyser på utvalda företag samt följer upp fondens portföljbolag och en intern bevakningslista över potentiella investeringsidéer. Alla medverkande är med i investeringskommittén och bedriver liknande arbete, där störst skillnad återfinns i de olika rollernas senioritet och ansvarsområde.

©2020 by Börsgruppen.