top of page
BAM Färdig 2.0-04.png

Vårt Team

IMG_0901.HEIC

Adriana Valladares

Ordförande

Question-mark-face 2.jpg

Peter Engström

Senior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Isak Wennerlund

Senior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Anton Centerstrand

Senior Analytiker

output-onlinepngtools (6).png

Karolina Willberg

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Ludvig Söderberg

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Nils Åsman

Portföljförvaltare

Question-mark-face 2.jpg

Oscar  Eriksson

Senior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Hampus Flygare

Senior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Patric Torén

Senior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Jacob Rydersten

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Alfred Ljungkvist

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Samuel Lindbäck

Senior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Sebastian Löwhagen

Senior Analytiker

output-onlinepngtools (6).png

Adriana Valladares

Senior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Alex Dahlander

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Melvin Karlsson

Junior Analytiker

Organisationen

BAM:s ordförande utses likt övriga medlemmar i Börsgruppens styrelse på Börsgruppens årliga vårmöte. Inom utskottet väljs sedan portföljförvaltare från de seniora analytikerna. Seniora analytiker har i sin tur varit engagerade inom sällskapet en längre tid som juniora analytiker och därefter tagit på sig det ökade ansvaret som rollen senior analytiker innebär. Investeringskommittén tar i samråd fram nya investeringsförslag, arbetar fram nya analyser på utvalda företag samt följer upp portföljbolag och håller bevakningslista över potentiella investeringsidéer. Alla medverkande är med i investeringskommittén och bedriver liknande arbete, där störst skillnad återfinns i de olika rollernas senioritet och ansvarsområde. 

I samband med verksamhetsåret 2020/21 fattade Börsgruppen beslut om BAM och Analysutskottets sammanslagning, till följd av detta erbjuder nu BAM ett större antal platser, men där nyantagna genomgår utbildning under sin första termin. Innan de tillträder investeringskommittén och rollen som junior analytiker.

bam_org_trad.png
bottom of page