top of page

TEAMET

President & CEO.JPG

Adriana Valladares

Ordförande & VD

Question-mark-face 2.jpg

Jacob Rydersten

Senior studentanalytiker

Erik Johnsson.JPG

Erik Johnsson

Junior studentanalytiker

Jonatan Kylberg.JPG

Jonathan Kylberg

Junior studentanalytiker

Portfolio Manager.JPG

Alex Dahlander

Portföljsansvarig

Question-mark-face 2.jpg

Peter Engström

Senior studentanalytiker

Gustav Jonsson.JPG

Gustav Jonsson

Junior studentanalytiker

Shuaib Ibrahim.JPG

Shuaib Ibrahim

Junior studentanalytiker

Analyst & Advisor.JPG

Sebastian Löwhagen

Senior studentanalytiker

Alfred Ljungkvist.JPG

Alfred Ljungqvist

Junior studentanalytiker

Isak Byström.JPG

Isak Byström

Junior studentanalytiker

3BA589F2-DB1E-4D3F-AE0F-485CDB9CA3A7.JPG

William Wetzel

Senior studentanalytiker

Axel Skördeman.JPG

Axel Skördeman

Junior studentanalytiker

Jakob Wahlberg.JPG

Jakob Wahlberg

Junior studentanalytiker

Organisationen

BAM:s ordförande utses likt övriga medlemmar i Börsgruppens styrelse på Börsgruppens årliga vårmöte. Inom utskottet väljs sedan portföljsansvarig från de seniora studentanalytikerna. Seniora studentanalytiker har i sin tur varit engagerade inom sällskapet en längre tid som juniora studentanalytiker och därefter tagit på sig det ökade ansvaret som rollen senior studentanalytiker innebär. Investeringskommittén tar i samråd fram nya investeringsförslag, arbetar fram nya analyser på utvalda företag samt följer upp portföljbolag och håller bevakningslista över potentiella investeringsidéer. Alla medverkande är med i investeringskommittén och bedriver liknande arbete, där störst skillnad återfinns i de olika rollernas senioritet och ansvarsområde. 

I samband med verksamhetsåret 2020/21 fattade Börsgruppen beslut om BAM och Analysutskottets sammanslagning, till följd av detta erbjuder nu BAM ett större antal platser, men där nyantagna genomgår en internutbildning under sin första termin. Innan de tillträder investeringskommittén och rollen som junior studentanalytiker.

Lägg till en underrubrik.png
bottom of page