BAM Färdig 2.0-04.png

Vårt Team

305000474_462965742383249_234709649327537510_n.png

William Wetzel

Ordförande

1Bam-13.jpg

Gustaf Sundbüe 

Senior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Jesper Rasmusson

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Hampus Flygare

Junior Analytiker

output-onlinepngtools (6).png

Adriana Valladares

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Nils Åsman

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Samuel Lindbäck

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Joakim Hällgren

Portföljförvaltare

1Bam-12.jpg

Nikolas Tsigkas

Senior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Niklas Wittström

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Sebastian Löwhagen

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Anton Centerstrand

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Patric Torén

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

William Wetzel

Junior Analytiker

1Bam-7.jpg

Andreas Larsson

Senior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Jesper Jissbacke

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Josef Dotevall

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Oscar Eriksson

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Isak Wennerlund

Junior Analytiker

Question-mark-face 2.jpg

Peter Engström

Junior Analytiker

Organisationen

BAM:s ordförande utses likt övriga medlemmar i Börsgruppens styrelse på Börsgruppens årliga vårmöte. Inom utskottet väljs sedan portföljförvaltare från de seniora analytikerna. Seniora analytiker har i sin tur varit engagerade inom sällskapet en längre tid som juniora analytiker och därefter tagit på sig det ökade ansvaret som rollen senior analytiker innebär. Investeringskommittén tar i samråd fram nya investeringsförslag, arbetar fram nya analyser på utvalda företag samt följer upp portföljbolag och håller bevakningslista över potentiella investeringsidéer. Alla medverkande är med i investeringskommittén och bedriver liknande arbete, där störst skillnad återfinns i de olika rollernas senioritet och ansvarsområde. 

I samband med verksamhetsåret 2020/21 fattade Börsgruppen beslut om BAM och Analysutskottets sammanslagning, till följd av detta erbjuder nu BAM ett större antal platser, men där nyantagna genomgår utbildning under sin första termin. Innan de tillträder investeringskommittén och rollen som junior analytiker.

bam_org_trad.png