Vårt Team

1Bam-11.jpg

Emil Strömberg

Portfolio Manager

1Bam-1.jpg

Emma Bohlin

Junior Analyst

1Bam-1-2.jpg

Adrian Gilani

Junior Analyst

1Bam-5.jpg

William Stignäs

Junior Analyst

1Bam-9.jpg

Simon Jönsson

Portfolio Manager

1Bam-7.jpg

Andreas Larsson

Junior Analyst

1Bam-10.jpg

Martin Jansson

Junior Analyst

1Bam-6.jpg

Ludwig Andersson

Junior Analyst

1Bam-2.jpg

Rasmus Lindberg

Senior Analyst

1Bam-12.jpg

Nikolas Tsigkas

Junior Analyst

1Bam-13.jpg

Gustaf Sundbüe

Junior Analyst

Organisationen

BAM:s styrelse består av en ordförande utsedd av Börsgruppens styrelse, och en av portföljförvaltarna. För att försäkra BAM:s självständighet kontrollerar portföljförvaltarna all operativ verksamhet, utan påverkan från Börsgruppens styrelse. Investeringskommittén tar i samråd fram nya investeringsförslag, arbetar fram nya analyser på utvalda företag samt följer upp fondens portföljbolag och en intern bevakningslista över potentiella investeringsidéer. Alla medverkande är med i investeringskommittén och bedriver liknande arbete, där störst skillnad återfinns i de olika rollernas senioritet och ansvarsområde.