Extrainsatt föreningsmöte

Tid & Plats

23 maj 17:15

Zoom

Om eventet

Börsgruppen kallar till ett extrainsatt föreningsmöte där vi kommer rösta om ansvarsfrihet för föregående styrelse samt se över ändring i stadgarna som gicks igenom under vårmötet 2022-04-21.

Dagordningen finner du i här: https://docs.google.com/document/d/1eThx0aCMRGl4sTZYGw7ma1y2K9spjv2_/edit?usp=sharing&ouid=113489561786141965371&rtpof=true&sd=true