top of page

Extrainsatt Föreningsmöte - Börsgruppen

Det extrainsatta föreningsmöte avser fyllnadsval för kassör samt revisor för perioden 2022/06/01 - 2023/05/31

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Extrainsatt Föreningsmöte - Börsgruppen
Extrainsatt Föreningsmöte - Börsgruppen

Tid & Plats

16 sep. 2022 12:15 – 13:00

Börsrummet alt Zoom, Olaus Magnus väg 37, 583 30 Linköping, Sverige

Om eventet

Dagordning extrainsatt föreningsmöte

Börsgruppen vid Linköpings universitet

Tid: 12:15 Datum: 16 september 2022 Plats: Börsrummet i A-huset

Dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesordförande 3) Val av mötessekreterare 4) Justering av röstlängd 5) Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 6) Mötets behöriga utlysande 7) Fastställande av dagordning 8) Adjungeringar 9) Fyllnadsval av kassör för perioden 2022/06/01 - 2023/05/31. 10) Fyllnadsval av revisor för perioden 2022/06/01 - 2023/05/31. 12) Övriga frågor 13) Mötets avslutande

Share This Event

bottom of page