top of page

Höstmöte 2020

Under mötet kommer bl.a. val av ny valberedning och vice ordförande tas upp, samt nya stadgar.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Höstmöte 2020
Höstmöte 2020

Tid & Plats

24 nov. 2020 17:15

Zoom

Om eventet

Här nedan är nomineringarna till de två poster som kommer väljas under höstmötet: 

Nominering Vice Ordförande:

Valberedningen har valt att till posten som Vice/Ordförande 2020/2021 nominera Ola Olofsson. Ola läser just nu sin master inom IT och management. Han har tidigare varit aktiv i analysutskottet och har således en god insikt i föreningens arbete och utmaningar. Ola har tidigare bland annat jobbat som ekonom i ett företag vilket Valberedningen anser visar på ett driv och en vilja att kunna jobba hårt för engagemang utanför skolan. Han visar på en tydlig vision om hur han, tillsammans med gruppen, ska arbeta för att utveckla och driva föreningen framåt. Vi ser dessa engagemang och erfarenheter som en bra indikation på att Ola har vad som krävs för att hantera posten på ett ypperligt sätt. Av ovan givna skäl är det således Valberedningens mening att till posten som Vice Ordförande samt Ordförande 2020/2021 nominera Ola Olofsson.

Nomineringar Valberedningen:

Patric Torén: Patric har goda idéer om hur han kan bidra till valberedningens arbete, samtidigt som han förstår ansvaret uppdraget innebär. Han vill medverka i att driva föreningen framåt och har tydliga idéer om vad han värdesätter hos en kandidat. Vidare är han en god människokännare vilket vi tror kan komma väl till användning i arbetet. Därför nominerar vi Patric Torén till posten i Börsgruppens valberedning.

Magnus Sandved Tossou: Magnus har goda idéer om hur han kan bidra till valberedningens arbete, samtidigt som han förstår ansvaret uppdraget innebär. Han vet vilka egenskaper han främst värdesätter hos en kandidat och kommer jobba för att diversifiering och mångfald främjas i Börsgruppens styrelse. Magnus har med sin gedigna erfarenhet, från båda studier och arbetsliv, goda förutsättningar att bedöma kandidater i valberedningens arbete. Därför nominerar vi Magnus Sandved Tossou till posten i Börsgruppens valberedning.

Share This Event

bottom of page