top of page

Vårmöte 2020

Nu kallar vi i Börsgruppen till årets vårmöte den 29 april, där bland annat den nya styrelsen och övriga förtroendeposter inför läsåret 20/21 kommer att väljas in.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Vårmöte 2020
Vårmöte 2020

Tid & Plats

29 apr. 2020 17:15 – 19:00

Online

Om eventet

Kära Börsgruppenmedlemmar!

Nu kallar vi i Börsgruppen till årets vårmöte den 29 april, där bland annat den nya styrelsen och övriga förtroendeposter inför läsåret 21/22 kommer att väljas in. Mötet hålls genom Zoom. 

Nomineringar släpps inom kort, preliminärt den 20 april!

Dagordningen för mötet finner du här: Dagordning 

Motkandidering mot någon av posterna måste skickas in skriftligen till rekrytering@borsgruppen.se senast två dagar före mötet. Om posten inte har någon nominering kan man motkandidera direkt på mötet utan att ha meddelat det innan.

Meddelande kommer skickas ut strax innan mötet med länk till mötet.

Nomineringar av valberedningen:

Ordförande för Analysutskottet

Valberedningen har valt att till posten som Ordförande för Analysutskottet 2020/2021 nominera David Kårestedt. David läser just nu civilekonomprogrammet med inriktning företagsekonomi & finans. Sedan tidigare har han erfarenhet från Svenska Handelsbanken som privatrådgivare. David är strukturerad och har ett genuint finansintresse med goda tankar kring hur han kan utveckla Börsgruppens analyser vidare. Han har en förmåga att ta svåra beslut, och har goda erfarenheter inom ledarskap och att vara tydlig i kommunikation även i pressade stunder.

Ordförande för Eventsutskottet

Valberedningen har valt att till posten som ordförande av Eventutskottet 2020/2021 nominera Sofia Pekkari. Sofia  läser just nu sitt tredje år inom civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi och har under den senaste terminen varit på utbyte i Malaysia. Hon har tidigare varit aktiv i Utbildningsutskottet, såväl som projektledare för WFD där hon ansvarade för Event och Spons. Under hennes tid i Börsgruppen har hon fått bra inblick och god förståelse för hur föreningen fungerar. Sofia har en stark vision kring vad hon vill åstadkomma under sin mandatperiod, ett strukturerat tillvägagångssätt samt en positiv och driven attityd. 

Kassör

Valberedningen har valt att till posten som Kassör 2020/2021 nominera Karl Peterson. Karl läser just nu sitt första år på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi. Han har genom sina tidigare professionella erfarenheter och genom sin enskilda firma behövt jobba strukturerat och ha ordentlig koll på ekonomin, något som han även har ett stort intresse för utanför arbetslivet. Karl har en positiv och driven attityd, och har även tidigare erfarenhet av ledarskap och organisatorisk förmåga från styrelsearbete genom en scoutkår.

Ordförande för Näringslivsutskottet

Valberedningen har valt att nominera Johan Karlsson till posten som Ordförande för Näringslivsutskottet 2020/2021. Johan läser just nu sitt tredje år på civilekonomutbildningen och har varit aktiv i ett flertal poster i Börsgruppen. Han har tidigare varit med i både event och näringslivsutskottet och har samlat erfarenheter från båda. Med den erfarenhet han samlat här, samt utanför Börsgruppen har Johan de verktyg som krävs för att fullföra de ideer han har kring fortsatt utveckling av föreningen. Givet hans ledarskapsförmågor, driv och balanserade tillvägagångssätt är vi övertygade att Johan kommer lyckas väl.

Vice/Ordförande

Valberedningen har valt att till posten som Vice/Ordförande 2020/2021 nominera Anton Johansson. Anton läser just nu sitt fjärde år på civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi. Han har under det senaste året varit varit aktiv som kassör i Börsgruppens styrelse, där han har visat ett starkt engagemang och han har en god insikt i föreningen. Anton visar även på ett starkt driv och en tydlig vision hur han tillsammans med styrelsen vill utveckla och föra föreningen framåt. Med sitt strukturerade tillvägagångssätt och starka ledarskapsförmågor anser vi att Anton kommer lyckas väl.

Ordförande för Utbildningsutskottet

Valberedningen har valt att till posten som Ordförande för Utbildningsutskottet 2020/2021 nominera Christoffer Österberg. Christoffer läser just nu sitt första år på civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi. Under det senaste året har han varit aktiv inom Utbildningsutskottet som vanlig medlem, och har tidigare nyttiga erfarenheter genom Ung Privatekonomi. Vidare visar han ett stort intresse för rollen och har konkreta idéer om hur Utbildningsutskottet kan vidare utvecklas.

Ordförande för Marknadsföringsutskottet

Valberedningen har valt att till posten som Ordförande av Marknadsföringsutskottet 2020/2021 nominera Alexander Da Silva Villalba. Alexander läser just nu sitt andra år på Civilekonomprogrammet. Han har under det senaste året varit varit aktiv som Ordförande för marknadsföringsutskottet i Börsgruppens styrelse, där han har visat en tydlig vision kring hur han vill skapa kontinuitet men samtidigt fortsätta att utveckla utskottet.  Han har genom sina tidigare professionella erfarenheter samt under de sittande året visat stor kreativitet, handlingskraft och god insikt i föreningen men även goda kunskaper inom grafisk design. På grund av Alexanders entusiasm och ambitiösa inställning är det tydligt att han kommer att göra sitt yttersta på posten som Ordförande för marknadsföringsutskottet. 

Sekreterare/Intendent

Valberedningen har valt att till posten som Sekreterare/Intendent 2020/2021 nominera Charlie Malmberg. Charlie läser för närvarande masterprogrammet i nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi. Charlie har tidigare inte varit engagerad i Börsgruppen men han har tidigare erfarenheter inom styrelsearbete där han varit sekreterare i en bostadsrättsförening, vilket vi ser som en stark indikation på att Charlie är väl medveten om vad posten som Sekreterare/Intendent kommer att innebära.Vidare är Charlie strukturerad, han har påvisat en god samarbetsförmåga samt en vilja att agera stöd åt övriga i styrelsen och har även ett stort intresse för finans. 

Utöver styrelseposterna som nomineras av valberedningen,  kommer dessa postera också väljas in under mötet:

Revisor:

Vakant

Valberedning (2x):

Vakant

Hoppas vi ses på vårmötet!

Share This Event

bottom of page