top of page

Styrelsen

Med engagemang för våra hjärtefrågor

Young Man Smiling in the Office
Young Woman with Grey Sweater
Woman with Long Hair

Boris Wu

Ordförande

August Johnson

Vice ordförande

Anton Johansson

Kassör

Woman with Long Hair
Young Man with Glasses
Young Man with Checkerd Shirt

Amanda Gerbendahl

Sekreterare & intendent

Oscar Schwartz-Blicke

Analysuttskotet

Hannah Lindström

Eventuttskotet

Man with Green Shirt
Man with Wooden Background
Man with Blue Sweater

Alexander da Silva

Marknadsföringsuttskottet

Felix Kimiaei

Näringslivsutskottet

Adam Hansson

Utbildningsutskottet

Eller vill du bli portföljförvaltare för BAM?

Vill du vara med och driva universitetets största förening läsåret 19/20? Som en del i Börsgruppen arbetar du aktivt med att ständigt förbättra föreningen och arrangera spännande aktiviteter. Inga tidigare förkunskaper krävs för att söka, personlighet och vilja är mer relevant. Som aktiv i Börsgruppen kommer du få en möjlighet att knyta intressanta kontakter med drivna individer, få ta del av Börsgruppens interna event samt mycket annat kul!

BÖRSGRUPPEN

Sveriges största studentdrivna finansförening

bottom of page