top of page
Rekrytering_Rityta 1.jpg
Sök till Börsgruppens styrelse!

Idag öppnar ansökan till Börsgruppens styrelse 21/22!


Vill du vara delaktig i att driva och utveckla Linköpings universitets största studentförening, samtidigt som du förbättrar din förmåga att fatta beslut och inspirera ditt team? Vill du engagera dig och bli en del av ett härligt team samtidigt som du knyter värdefulla kontakter för framtiden?

 

Ta chansen att engagera dig i Börsgruppens styrelse nästa läsår! Nedan följer en kort beskrivning av de olika rollerna du kan söka! 

 

Ordförande:

Som Ordförande/Vice Ordförande leder du styrelsens arbete samtidigt som du har ett övergripande ansvar för Börsgruppens verksamhet. Förutom att du stödjer styrelsen i dess arbete så har du, tillsammans med styrelsen, möjlighet att driva utvecklingsfrågor som du själv anser intressanta och viktiga.

 

Kassör:

Som Kassör för Börsgruppen är du ansvarig för budgetering, betalning och fakturering. Du har också ansvar för Women´s Finance Days och agerar som stöd i budgetfrågor åt dem. Arbetet innebär såväl eget arbete i form av bokföring och betalningar men även möten med ordförande för varje utskott för att tillsammans driva Börsgruppen framåt!

 

Sekreterare & Intendent:

Som sekreterare/intendent för du protokoll under styrelsemöten. Du har även hand om diverse uppgifter såsom posthanteringen, access och lokalbokningar som behövs för att driva Börsgruppens verksamhet framåt.

 

Ordförande för Analysutskottet:

Som ordförande för analysutskottet leder du arbetet med att producera företagsanalyser. Det innebär att du bör ha förkunskaper gällande värderingsmetoder, samt ett allmänt intresse för finansiella marknader. För att driva arbetet framåt krävs struktur, tydliga mål och initiativ att förmedla gruppens arbete utåt.

 

Ordförande för Eventutskottet:

Som ordförande för event är du ansvarig för att styra alla interna event för de aktiva medlemmarna inom Börsgruppen. Genom detta får du erfarenhet av projektledning samt organisering av event och hjälper även att öka gemenskapen inom föreningen.

Ordförande för Marknadsföringsutskottet:

Som ordförande för marknadsföringsutskottet så är du ytterst ansvarig för all marknadsföring som släpps av Börsgruppen. Du har också hand om alla sociala medier, hemsidan och affischering. Tillsammans med ditt utskott så planerar, skapar och publicerar du marknadsföringskampanjer för alla Börsgruppens evenemang. Det viktigaste är att du är en driven och en idérik person!

 

Ordförande för Näringslivsutskottet:

Som ordförande för näringslivsutskottet är du ansvarig för att hålla kontakt med många av de företag som Börsgruppen samarbetar med. Utöver att tillsammans med ditt utskott ordna med lunchföreläsningar och annonser (som marknadsförs på Börsgruppens hemsida), är du huvudansvarig för Stockholmsresan som äger rum en gång på hösten och en gång på våren.

 

Ordförande för Utbildningsutskottet:

Som ordförande för utbildningsutskottet är du ansvarig för de gästföreläsningar som ges av Börsgruppen. Tillsammans med ditt utskott så är du även ansvarig för att hitta (eller kanske själv ta på dig rollen som?) utbildare till aktie-och excelutbildningarna som Börsgruppen håller under året.

Du kan också söka till icke styrelseposter:

Valberedningen:

Som medlem i Börsgruppens valberedning har du möjlighet att påverka föreningens framtida utveckling genom rekryteringen av nästa års styrelse. Ditt uppdrag är att, tillsammans med valberedningens andra medlemmar, nominera samtliga styrelsepositioner till vårmötet 2022. Du får jobba med intressanta gruppdynamiska frågor samtidigt som du vässar dina intervjuegenskaper.

Revisor:

Revisors posten innebär ansvar att granska styrelsens arbete och främst då redovisningen kopplad till föreningens ekonomiska aktiviteter. Man bör söka denna post om man är intresserad av att få en praktisk inblick inom revision samtidigt som man får vara delaktig i en driven förening med en massa härliga finansintresserade studenter. För övrigt går det väldigt bra att kombinera denna post med en utlandstermin i och med att bokslut sker mot slutet av vårterminen.

 

Du kan läsa mer om styrelsen och övriga förtroendeposter via knappen nedan:

Tror du att någon av dessa roller skulle passa dig? Ansök till styrelsen genom att skriva en kortare presentation (max 150 ord) om dig själv och varför just du skulle passa i den specifika rollen. Du har även möjlighet att nominera en person som du tror skulle passa perfekt i Börsgruppens styrelse!
 

Bifoga din presentation, CV samt ange dina kontaktuppgifter och vilken post du söker och skicka det till valberedningen@borsgruppen.se senast den 11 April.


Hoppas vi ses i styrelsen till hösten!

bottom of page